Във връзка с оповестената на 15.05.2019 г. информация относно

ФИНАНСОВИ
12 юли 2019

Във връзка с оповестената на 15.05.2019 г. информация относно предприети действия от страна на Монбат АД за събиране на падежирали вземания от Октагон Интернешънъл ООД и Окта Лайт България ЕАД, както и във връзка със сключения между Монбат АД и дружествата длъжници и трети страни меморандум за разбирателство, Октагон Интернешънъл ООД е предложил погасяването на задължението към Монбат да бъде извършено чрез прехвърлянето на активи, собственост на инвеститора, проявил интерес да придобие участие в капитала на Окта Лайт България ЕАД.


контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: