Във връзка с промяна в притежаваните от Приста Ойл Холдинг ЕАД И Монбат Трейдинг ООД дялове от капитала на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
2 май 2012

Във връзка с публикация от 02.05.2012 г. в Инвестор Бг за промяна в притежаваните от Приста Ойл Холдинг ЕАД и Монбат Трейдинг ООД дялове от капитала на Монбат АД с настоящото бихме искали да ви уведомим, че въпросните дялове, собственост на двете дружества са прехвърлени без смяна на собствеността по клиентска сметка на UniCredit Bank Austria AG, в качеството и на банка попечител.

В тази връзка не е извършена промяна в притежаваните от Приста Ойл Холдинг ЕАД и Монбат Трейдинг ООД дялове от капитала на Монбат АД и към 02.05.2012 г. двете дружества притежават съответно 68.5 % и 7.06 %.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com