Януари 2013, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 февруари 2013

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец януари 2013 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 24 869 хил. лева, което представлява увеличение от 101 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец януари 2012 г.

Реализираните консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 24 869 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукци24292 хил. лева
Стоки14 хил. лева
Услуги143 хил. лева
Други420 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец януари 2013 г. е 2 964 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 951 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец януари 2012 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец януари 2013 г. EBITDA в размер на 4 094 хил. лева, което представлява повишение с 189 % в сравнение с постигнатото през месец януари 2012 г .

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com