Януари 2016, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 февруари 2016 до 25 февруари 2016

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец януари 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 21 143 хил. лева, което представлява намаление с 10.70 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец януари 2015 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец януари 2016 г. е 2 624 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 38.30 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец януари 2015 г. Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец януари 2016 г. EBITDA в размер на 3 798 хил. лева, което представлява понижение от 26.80 % в сравнение с постигнатото през месец януари 2015 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com