Януари 2017, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
27 февруари 2017

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец януари 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 25 098 хил. лева, което представлява увеличение от 18,70 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец януари 2016 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец януари 2017 г. е 2 986 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 13,80 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец януари 2016 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец януари 2017 г. EBITDA в размер на 4 230 хил. лева, което представлява увеличение от 11,40 % в сравнение с постигнатото през месец януари 2016 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com