Януари 2018, месечни резултати

ФИНАНСОВИ
26 февруари 2018

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец януари 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 26 590 хил. лева, което представлява повишение от 5,9 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец януари 2017 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец януари 2018 г. е 1 173 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 60,70 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец януари 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец януари 2018 г. EBITDA в размер на 2 680 хил. лева, което представлява понижение от 36,60 % в сравнение с постигнатото през месец януари 2017 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

контакт за медии
д-р Ваня Бабанин
Директор Маркетинг и комуникации
тел. +359 888 244 178
e-mail: media@monbat.com

Приложения: