Юли 2012, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 август 2012

Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали през месец юли 201 2 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 13 301 хил. лева, което представлява понижение от 19.72 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД през месец юли 2011 г.
Обобщените данни за първите седем месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 102 976 хил. лева, което представлява понижение от 10.75 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за същия период на 2011 г.
Реализираните през първите седем месеца на 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 102976 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция77 189 хил. лева
Стоки8 124 хил. лева
Услуги1 175 хил. лева
Други , от които:16 488 хил. лева
материали15 159 хил. лева
активи200 хил. лева
други 1 129 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец юли 2012 г. е 1 368 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 92.13 % в сравнение с реализираната печалба на консолидирана база от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец юли 2011 г.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали печалба в размер на 6 162 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 51.68 % в сравнение с реализираната от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД консолидирана печалба за същия период на 2011 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com