Юли 2013, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
23 август 2013

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през юли 2013 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 18 729 хил. лева, което представлява увеличение от 33 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец юли 2012 г.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 133 038 хил. лева, което представлява повишение от 32 % в сравнение с консолидирани нетни приходи от продажби за същия период на 2012 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец юли 2013 г. е 3 118 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата със 113 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец юли 2012 г.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 13 033 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 72 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2012 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец юли 2013 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) в размер на 4 263 хил. лева, което представлява повишение с 55 % в сравнение с постигнатото през месец юли 2012 г .

Обобщените данни за първите седем месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 21 131 хил. лева, което представлява повишение с 36 % в сравнение със същия период на 2012 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com