Юли 2014, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 август 2014

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец юли 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 16 385 хил. лева, което представлява понижение от 12.50 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец юли 2013 г.

Обобщените данни за седемте месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 119 433 хил. лева, което представлява намаление от 10.20 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2013 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец юли 2014 г. е 2 857 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 8.40 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец юли 2013 г. Обобщените данни за седемте месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 14 671 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 12.60 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2013 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец юли 2014 г. EBITDA в размер на 3 992 хил. лева, което представлява понижение от 6,40 % в сравнение с постигнатото през месец юли 2013 г. Обобщените данни за седемте месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 22 473 хил. лева, което представлява повишение с 6.40 % в сравнение със същия период на 2013 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com