Юли 2016, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 август 2016

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец юли 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 18 922 хил. лева, което представлява намаление от 11,10 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец юли 2015 г.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 131 378 хил. лева, което представлява намаление от 3,2 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2015 г. Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец юли 2016 г. е 2 411 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 63,20 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец юли на 2015 г.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 16 540 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 0,4 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2015 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец юли 2016 г. EBITDA в размер на 3 561 хил. лева, което представлява увеличение от 26,5 % в сравнение с постигнатото през месец юли 2015 г. Обобщените данни за първите седем месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 25 087 хил. лева, което представлява увеличение от 3 % в сравнение със същия период на 2015 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com