Юни 2012, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 юли 2012

Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали през месец юни 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 11 630 хил. лева, което представлява понижение от 30.26 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД през месец юни 2011 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 89 675 хил. лева, което представлява понижение от 9.24 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за същия период на 2011 г.

Реализираният консолидиран финансов резултат на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец юни 2012 г. е загуба в размер на 325 хил. лева, което представлява понижение на резултата с 116.87 % в сравнение с резултата на консолидирана база от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец юни 2011 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали печалба в размер на 4 794 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 60 % в сравнение с реализираната от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД консолидирана печалба за същия период на 2011 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com