Юни 2015, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 юли 2015

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец юни 2015 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 16, 710, 000 лева, което представлява повишение от 5.10 % в сравнение с реализираните

консолидирани нетни приходи от продажби през месец юни 2014 г. Обобщените данни за първите шест месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 114,478,000 лева, което представлява увеличение от 11.10 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2014 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец юни 2015 г. е 2,073,000 лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 22.70 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец юни 2014 г. Обобщените данни за първите шест месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 15,003,000 лева, което представлява увеличение на печалбата от 27.00 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2014 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец юни 2015 г. EBITDA в размер на 3, 521,000 лева, което представлява увеличение от 25.90 % в сравнение с постигнатото през месец юни 2014 г. Обобщените данни за първите шест месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 21,551,000 което представлява повишение с 16.60 % в сравнение със същия период на 2014 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com