Юни 2016, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 юли 2016

Обобщените данни за първите шест месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 112 456 хил. лева, което представлява намаление от 1,8 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2015 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец юни 2016 г. е 1 670 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 19.40 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец юни на 2015 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 14 129 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 5,8 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2015 г. Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец юни 2016 г. EBITDA в размер на 2 735 хил. лева, което представлява намаление от 22,3 % в сравнение с постигнатото през месец юни 2015 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 21 526 хил. лева, което представлява намаление от 0,1 % в сравнение със същия период на 2015 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com