Юни 2017, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 юли 2017

Уважаеми Инвеститори,
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец юни 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 29 780 хил. лева, което представлява увеличение от 74,70 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец юни 2016 г.
Обобщените данни за първите шест месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 150 879 хил. лева, което представлява увеличение от 34,20 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2016 г.
Реализираните през първите шест месеца на 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 150 879 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция138 953 хил. лева
Стоки689 хил. лева
Услуги1 095 хил. лева
Други8 142 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец юни 2017 г. е 1 153 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 31 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец юни 2016 г.
Обобщените данни за първите шест месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 17 094 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 21 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец юни 2017 г. EBITDA в размер на 2 369 хил. лева, което представлява понижение от 13,4 % в сравнение с постигнатото през месец юни 2016 г.
Обобщените данни за първите шест месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 25 515 хил. лева, което представлява повишение от 18,5 % в сравнение със същия период на 2016 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com